Algemene Schoolbijdrage 2017 - 2018

Het algemene deel van de ouderbijdrage is als volgt vastgesteld:

Algemene schoolbijdrage Carmel Hengelo

Het algemene deel van de schoolbijdrage is als volgt vastgesteld: 

Bibliotheek/mediatheek/leerwerkhuis/gebruik atlas e.d.

€   3,00

Niet lesactiviteiten (o.a. vieringen)

€   4,00

Algemene culturele en sportieve vorming

€ 15,00

Oudervereniging

€   1,50

Leerlingenvereniging

€   1,50

Totaal

€ 25,00

Klik hier voor de specifieke schoolkosten 2017-2018.