Overgangsnormen

Overgangsbepalingen

Overgangsbepalingen of overgangsnormen geven uitsluitsel over overgaan naar het volgende, dan wel zittenblijven in het huidige jaar. Daarnaast wordt het op- en afstromen (de zogenaamde dakpanconstructie) geregeld, bijv. van KBL naar TL of andersom. Bij opstromen moeten er een voldoende aantal plussen zijn om naar een hoger niveau te kunnen. Bij afstromen zijn er teveel tekorten om op hetzelfde niveau te blijven. Ondanks de dakpanconstructie kan zittenblijven een bespreekpunt zijn.

De overgangsrichtlijnen kunt u via deze link nalezen