Over de Arcade

De Arcade is een orthopedagogisch centrum dat in dienst staat van het regulier voortgezet onderwijs.

De leerlingen die de school bezoeken beschikken over een normale intelligentie, maar ondervinden moeilijkheden in de leerontwikkeling. Daar kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen: problemen in de persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal-emotionele problemen, bepaalde specifieke leerstoornissen, concentratieproblemen of leermotivatie. Deze factoren belemmeren de leerlingen in het leren en daardoor kunnen zij vastlopen binnen het regulier voortgezet onderwijs. De Arcade is ‘de coach naar een succesvol vervolg’. Wij leiden op tot zelfverzekerde, toegankelijke jonge mensen met veel eigen verantwoordelijkheid, zelfinzicht en praktische kennis.

De leerlingen van de Arcade hebben een verklaring voor Leerweg Ondersteund Onderwijs (LWOO) of krijgen op basis van sociaal emotionele problematiek een vergoeding van het zorgplatform om dit onderwijs te kunnen volgen. De ondersteuning van de leerling staat bij ons onderwijs centraal. Door de geringe groepsgrootte (gemiddeld 15 leerlingen per groep), hebben wij de mogelijkheid de leerlingen individueel te begeleiden, rekening houdend met zijn/haar mogelijkheden. Wij zorgen voor structuur, aandacht en de specifieke expertise van docenten voor sterke, zelfbewuste leerlingen.

De leerkrachten geven meerdere vakken. Er zijn dus minder docenten en daardoor minder verschillende gezichten voor een groep. Vanuit een veilige, vertrouwde en kleinschalige omgeving worden leerlingen voorbereid de overstap naar het regulier Voortgezet Onderwijs te maken. Wij coachen ze naar een succesvol vervolg. Onze schakelklas is een voorbereidend jaar om voor een groep leerlingen de overgang tussen basis- en voortgezet onderwijs didactisch en/of pedagogisch te vergemakkelijken.

Ook leerlingen van Lyceum de Grundel, Avila College, Het Twickel College of VMBO de Spindel kunnen zo nodig (onderbouw)onderwijs volgen bij de Arcade. Vanaf leerjaar 3, of waar mogelijk eerder, volgen de leerlingen weer regulier onderwijs op een locatie van Scholengroep Carmel Hengelo, waartoe de Arcade behoort.