Onderwijs

De Arcade is een orthopedagogisch centrum dat in dienst staat van het regulier voortgezet onderwijs in Hengelo en omstreken. De Arcade verzorgt leerweg ondersteunend onderwijs voor leerlingen die over een normale intelligentie beschikken maar moeilijkheden in de leerontwikkeling ondervinden.

In kleine klassen van 15 leerlingen per groep en met gemotiveerde en geduldige docenten leren de leerlingen omgaan met leerbelemmerende factoren zoals concentratieproblemen, specifieke leerstoornissen of sociaal-emotionele problemen. De Arcade telt ongeveer 165 leerlingen en een team van zo’n 35 docenten en onderwijsondersteunend personeel.

Ook leerlingen van Lyceum de Grundel, Avila College, Het Twickel College of VMBO de Spindel kunnen zo nodig (onderbouw)onderwijs volgen bij de Arcade. Vanaf leerjaar 3 volgen de leerlingen weer regulier onderwijs op een locatie van Scholengroep Carmel Hengelo, waartoe de Arcade behoort.