Nieuwe leerlingen

De invoering van de wet Passend Onderwijs en de aanstaande bezuinigingen in het samenwerkingsverband 23.02 zijn aanleiding geweest voor een voorgenomen besluit om met ingang van 2017 geen nieuwe leerlingen meer in te laten stromen op (OPDC) De Arcade. Alhoewel we het een moeilijk besluit vinden, met name voor leerlingen, ouders en personeel, biedt de samenwerking van VMBO De Spindel en het Gilde College in een nieuw gebouw ook volop kansen om het beste voor deze groep leerlingen te blijven doen. Inzet is dat het personeel zoveel mogelijk meeverhuist met de leerlingen en de specifieke ondersteuning en de expertise behouden blijft. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande informatie vragen hebben, bel dan gerust met onze locatie. Met vriendelijke groet, Teamleider mevrouw I. Lansink 074-2457799