Expertise

Externe Zorg - Orthopedagoog 


Specifieke taken voor de orthopedagoog liggen onder meer op het terrein van:

 1. Psychodiagnostisch onderzoek (beperkt of uitgebreid) zowel bij leerlingen van de Arcade als voor leerlingen van andere scholen voor voortgezet onderwijs. Het onderzoek is gericht op:
  • het bepalen van de ernst en de aard van de leer- en/of sociaal emotionele problematiek,
  • het analyseren van sterke en zwakke kanten van de leerling 
  • én het geven van praktische adviezen met betrekking tot de benodigde hulp.
 2. Dyslexieonderzoek
  Het bepalen of er wel of geen sprake is van dyslexie
 3. Ondersteuning bij het nemen van de beslissing over plaatsing in het leerwegondersteunend onderwijs en advisering over begeleiding binnen dit onderwijs.

 
Specifieke taken van de didacticus liggen o.m. op het terrein van aanvullend pedagogisch didactisch onderzoek in het kader van:

 1. het bepalen van de toelaatbaarheid,
 2. het bepalen  van sterke en zwakke kanten van de leerling op leergebied,
 3. het geven van praktische adviezen met betrekking tot de benodigde hulp en
 4. het dyslexie-onderzoek