Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Dagje mee naar het werk donderdag 30 maart

08.03.2017 Geachte ouders/verzorgers, De leerlingen van leerjaar 2 van De Arcade nemen op donderdag 30 maart 2017 deel aan het project EEN DAG MEE NAAR HET WERK. Het project heeft als doel kinderen te laten kennismaken met de verschillende beroepen en werkplekken, zodat zij zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt. Leerlingen dienen in een vroeg stadium te beginnen met een algemene oriëntatie op de arbeidsmarkt. Tijdens het project EEN DAG MEE NAAR HET WERK wordt de theorie van het klaslokaal een dagje uitgebreid tot de praktijk van het kantoor, de fabriek of de winkel. De arbeidslocaties zijn meestal die van ouders, familie of bekenden. Uw medewerking aan het bieden of vinden van een geschikte werkplek wordt daarom zeer op prijs gesteld. De leerlingen kunnen zich, aan de hand van opdrachten, oefenen in vaardigheden als interviewen, samenwerken in groepen, mondeling en schriftelijk verslag doen, etc. Zo krijgen zij een beeld van wat een werkdag kan inhouden. Daarna zullen we op school de ‘werkdag’ evalueren. Wij wensen de kinderen een leerzame dag! Deze brief en overige informatie wordt deze week meegegeven aan uw kind en zal ook via de mail nogmaals naar u worden verstuurd. Met vriendelijke groet, F. Daatselaar Decaan f.daatselaar@carmelhengelo.nl

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief